Vzdělávání Modrá linka
 Kvalitní vzdělávání jako přirozená součást profesního růstu

Kvalitní vzdělávání jako přirozená součást profesního růstu

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00024

Částka: 2 294 485,60 Kč

Doba realizace projektu: 1. září 2013 až 30. červen 2015

Popis projektu

Cílem projektu je nabídnout a zpřístupnit pracovníkům registrovaných sociálních služeb profesní (odborné) vzdělávání zaměřené na kvalitní profesní růst, který napomůže zajištění a zvyšování kvality poskytovaných služeb, ve kterých pracují. Projekt obsahuje soubor akreditovaných vzdělávacích programů podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s cílem odborné přípravy v oblasti kvality sociálních služeb a metod sociální práce. Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, si mohou vybrat vzdělávací programy podle svých potřeb a profesního zaměření v případě zájmu se mohou účastnit celého projektu. Projekt se orientuje na organizace poskytující registrované sociální služby. Všechny kurzy zařazené do projektu jsou akreditovány MPSV ČR.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je nabídnout a zpřístupnit další (odborné) vzdělávání zaměřené na zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb pracovníkům v soc. službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům soc. služeb a fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb, konkrétně pak sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci soc. služeb a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemcům příspěvku na péči. Ze všech regionů vyjma hl.m. Prahy.

Průběh

V průběhu projektu, který potrvá 22 měsíců, bude realizováno celkem 9 kurzů s různým počtem opakování. Jedná se o následující kurzy:

 1. Psychologické minimum
 2. Komunikace verbální a neverbální
 3. Výcvik v telefonické krizové intervenci
 4. Výcvik v internetovém poradenství
 5. Právní minimum pro pomáhající profese v oblasti občanského, rodinného a trestního práva
 6. Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
 7. Syndrom CAN
 8. Vedení týmu v oblasti sociálních služeb
 9. Mediace – způsob řešení konfliktu

Plánované výsledky

 • počet podpořených osob - 100 osob
  (předpokládáme opakovanou účast na kurzech z řad CS)
 • počet úspěšně podpořených absolventů kurzů - 400
 • počet podpořených organizací - 1

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.