Vzdělávání Modrá linka
Kdo jsme

Kdo jsme

Centrum pro vzdělávání a supervizi je nedílnou součástí brněnského občanského sdružení Modrá linka (Centrum a linka důvěry nejen pro děti a mládež).

Modrá linka aktuálně provozuje tři složky:

  • Linka důvěry
  • Poradenské centrum
  • Centrum pro vzdělávání a supervizi

Specializujeme se především na oblast profesních a lidských kompetencí v pomáhajících profesích, poradenských kompetencí a dovedností, témata komunikace a další. Výrazným specifikem Centra pro vzdělávání a supervizi je zaměření na rozvíjející se oblast internetového poradenství.

V říjnu 2008 Modrá linka uspořádala v Jihlavě I. Konferenci internetového poradenství. Na tuto I. konferenci navázala tradice realizovat konference s tématem internetového poradenství v praxi každé 2 roky. V roce 2010 a v roce 2012 se uskutečnily navazující konference s mezinárodní účastí v Brně - pro bližší informace odkaz zde.

Organizace byla založena v září 1994.

Centrum pro vzdělávání a supervizi (CVS) zahájilo svou činnost po boku Linky důvěry v roce 2001. Modrá linka usiluje o vytvoření stabilního odborného vzdělávacího centra pro pracovníky v pomáhajících profesích, pedagogy a studenty humanitních oborů. Je akreditovaný vzdělavatel Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Poznámku o akreditaci jednotlivých vzdělávacích projektů najdete na stránce Stálá nabídka kurzů. Pro realizaci Vzdělávacího programu v internetovém poradenství jsme akreditování Českou asociací pracovníků linek důvěry.

Specializujeme se především na oblast profesních a lidských kompetencí v pomáhajících profesích, poradenských kompetencí a dovedností, témata komunikace a další. Výrazným specifikem Centra je zaměření na rozvíjející se oblast internetového poradenství (patříme mezi tři vzdělavatele v tomto tématu v ČR). V říjnu 2008 Modrá linka uspořádala v Jihlavě I. Konferenci internetového poradenství.

Považujeme za důležité a optimální, pokud vzdělavatel má přímý kontakt s praxí. Tento záměr se nám daří naplňovat.

Snažíme se, aby kurzy byly pro Vás zajímavé jak po tematické a odborné stránce, ale také po stránce ekonomické. Modrá linka rozšiřuje svoji nabídku v oblasti vzdělávání na klíč a na objednávku. Mezi naše objednavatele tohoto vzdělávání patří jak státní i nestátní instituce sociálních služeb, tak i školy připravující budoucí profesionály v pomáhajících profesích.

Srdečně Vás zveme na kurzy pořádané Modrou linkou, budeme potěšeni, pokud naše pozvání přijmete. Doufáme, že budete mít důvod se na Modrou linku vracet.

Více o Modré lince, o.s. a jejích aktivitách se dozvíte na www.modralinka.cz.

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.