Vzdělávání Modrá linka


Přihláška na kurz

Přihlášit na kurz se můžete prostřednictvím vyplněného dokumentu.

Zde si stáhněte vhodný soubor:

V e-mailu vložte vyplněný dokument jako přílohu a vše odešleta na e-mailovou adresu vzdelavani@modralinka.cz, nebo na manager@modralinka.cz.

S ohledem na povahu kurzů je velikost skupiny kapacitně limitována. Chcete-li si zajistit místo v kurzu, přihlaste se, prosíme, co nejdříve.

Obdržení přihlášky Vám potvrdíme do několika dní zpětným e-mailema současně Vám budou zaslány další pokyny k organizaci kurzu a informace k provedení platby. V případě problémů s podáním přihlášky nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Po potvrzení Váší přihlášky (z naší strany potvrzovacím e-mailem) je uchazeč o kurz veden jako závazně přihlášený, tudíž se počítá s jeho účastí. V případě neúčasti, či odvolání účasti je postupováno dle stornopodmínek uvedených na našich stránkách.

Chcete-li přihlášku odeslat pro více lidí, nebo na více kurzů můžete posílat veškeré údaje v jednom e-mailu na uvedenou adresu.

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.