Vzdělávání Modrá linka
Obecné informace

Obecné informace

Na této stránce naleznete všechny potřebné obecné informace, týkající se podávání přihlášek na kurzy Modré linky.

 1. Přihlášku na kurz je možné podat pouze prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mail vzdelavani@modralinka.cz. Při případných problémech nás, prosíme, kontaktujte telefonicky, nebo e-mailem, problém budeme řešit bez odkladu.
 2. Přijetí a dokončení přihlášky Vám potvrdíme zpětným e-mailem, současně Vám zašleme další informace a pokyny k platbě.
 3. Zrušení přihlášky po jejím závazném podání je možné pouze e-mailem. V případě rušení účasti se dále postupuje podle stanovených stornopodmínek.
 4. Všechny údaje je zájemce o vzdělávání na Modré lince povinen vyplnit přesně a pravdivě. Odesláním přihlášky prohlašuje, že tak činí a neuvádí nepravé údaje.
 5. V případě zájmu o kurz na klíč nebo na objednávku je nutné s požadavkem kontaktovat asistenku vzdělávání e-mailem. Veškeré potřebné informace ke kurzům na objednávku nebo na klíč naleznete zde.

Platnost Obecných podmínek: od 1. 6. 2016

Stornopodmínky

 1. Pokud dojde ke zrušení závazně podané přihlášce, bude vrácena stanovená procentní část z ceny kurzu/výcviku.
 2. V případě neuhrazení kurzovného je stornují objednatel povinen uhradit dlužnou částku ve výši stornopoplatku.
 3. Dny lhůty se počítají ke dni zahájení kurzu.
 4. Zasláním přihlášky stvrzujete zároveň svůj souhlas s následujícími stornopodmínkami:
  • Odhlášení v rozmezí 1 měsíc – 15 dní před začátkem konání kurzu – storno 40% ceny kurzu
  • Odhlášení v rozmezí 14 – 7 dní před začátkem konání kurzu - storno 60% ceny kurzu
  • Odhlášení v rozmezí 6 – 1 dní před začátkem konání kurzu - storno 80% ceny kurzu
  • Odhlášení v rozmezí 0 dní před začátkem konání kurzu - storno 100% ceny kurzu
  • V případě neúčasti ze závažných důvodů může organizace na kurz vyslat náhradníka

Platnost stornopodmínek: od 1. 6. 2016

Loga
©2007 - 2017 Modrá linka, z.s.