Vzdělávání Modrá linka


Výukový program pro základní školy

Modrá linka nabízí již několik let základním školám v městě Brně a v Jihomoravském kraji výukové programy pro žáky 4. a 5. tříd. Program s názvem „Haló, tady linka důvěry…“ seznamuje děti s Modrou linkou, linkou důvěry, místem, na kterém získají pomoc při řešení svého trápení.

Formou diskuzí a her jsou děti seznamováni s linkou důvěry a formami její práce. Důležitým aspektem programu je povzbuzení dětí při aktivnímu hledání pomoci a snížení jejich přirozené nedůvěry a obav, které jim brání v tom, aby se na linku důvěry obrátily. Program je důležitou prevencí krizových situací a patologických jevů.

Program realizují dva lektoři v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Objednávku přijímáme e-mailem na adrese vyukove.programy@modralinka.cz. V případě potřeby volejte na tel: 549 216 141.

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.