Vzdělávání Modrá linka
Aktuální projekty a reference

Aktuální projekty a reference

 

 

Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky připravuje vždy  po celé období kalendářního roku několik vzdělávacích projektů, buď samostatných, anebo z kategorie na klíč a na objednávku.

 

Mezi zadavatele vzdělávání na klíč a na objednávku patří státní organizace, ale především nejrůznější neziskové organizace, školy, linky důvěry, vzdělavatelé v sociálních službách. Zakázkami se stávají jak jednodenní semináře, tak i vícedenní specializované programy.

 

Centrum pro vzdělávání a supervizi  nabízí  individuální  i týmovou supervizi

Supervize je důležitým podpůrným a rozvojovým mechanismem, stává se přirozenou součástí profesního života pomáhajících pracovníků. Přispívá ke zprůhlednění nejasných témat pracovního týmu, podporuje profesní růst, je nezanedbatelným  prvkem psychohygieny. Naši supervizoři, Mgr. Andrea Lásková a Mgr. Michal Horák, se zabývají její  individuální i týmovou formou.

Dlouhodobě supervizi realizujeme pro:

  • Magistrát města Brna, Odbor sociální péče
  • Sdružení Veleta, o.s.
  • Diakonie ČCE – středisko Brno, pobočka Letovicespan
  • SNN - Centrum denních služeb pro sluchově
  • Nesehnutí Brno

 

 

 

Vybrané ukončené vzdělávací projekty

 

Kurz Psychopatologie

Pro Správu uprchlických zařízení MV ČR  realizovalo Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky  v měsíci květnu a červnu 2009 kurz Psychopatologie. Kurzu se účastnilo 28 pracovníků detenčních zařízení.  Pro rok 2010 je předjednáno pokračování tohoto projektu, což svědčí o jeho kvalitě.

 

Vzdělávání v oblasti internetového poradenství

Modrá linka je největším vzdělavatelem v oblasti internetového poradenství. Na objednávku pravidelně realizujeme výcviky především pro linky důvěry (např. Linka důvěry Liberec, Linka důvěry Kutná Hora, Linka bezpečí Praha, Linka důvěry Ústí nad Orlicí) a studenty (Filosofická fakulta MU Brno, Vyšší odborná škola sociální Jihlava). Kurz se účastní  zájemci i z jiných  pracovišť, např. z krizových center.

 

Projekt "Posílení profesních kompetencí pracovníků NNO v sociálních službách"

Od července 2006 do února 2008 realizovalo Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky vzdělávací projekt podpořený ESF EU a státním rozpočtem ČR. V jeho rámci jsme bezplatně nabídli četné vzdělávací a supervizní příležitosti pro desítky neziskových organizací působících v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, které poskytují sociální služby. Projekt přispěl ke zvýšení profesních kompetencí pomáhajících pracovníků v jejich náročné každodenní práci, současně projekt organizacím nabídl místně i ekonomicky dostupné (bezplatné) kvalitní vzdělávání.

 

Farní charita Nové Hrady u Skutče

Realizace několika kurzů postavených přímo podle potřeb zadavatele v oblasti psychologie, komunikace a syndromu vyhoření.

 

Projekt „Síť služeb pro osoby ohrožené sociální exkluzí z důvodu závislostí“

V letech 2006 – 2007 realizovala Modrá linka pod tímto názvem na objednávku 150ti hodinový multidisciplinární výcvikový kurz pro Oblastní charitu Břeclav a Oblastní Charitu Hodonín.

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.