Vzdělávání Modrá linka
Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Kurz je založen na nácviku jednotlivých situací, které mohou být pro pracovníka obtížné. Například práce s klientem naplněným smutkem, radostí, agresivitou, apatií, atd. Dále pak bude tematizována práce s klienty, kteří jsou pro pracovníka iritující, a práce v situaci, kdy se pracovník sám ocitnul v obtížné životní chvíli a je nucen poskytnout službu klientovi. Témata krizové intervence jsou již mimo rámec tohoto kurzu, ale závěry z tohoto kurzu mohou být použity i při práci v krizových situacích.

účelem kurzu není předat nějaké knižní znalosti, ale nabídnout prostředí k nalezení vlastních potenciálů zvládání obtížných situací každému z účastníků.

V rámci teoretické části, která bude vždy navazovat na část praktickou budou představeny základní teoretické principy práce čerpající především z psychoterapeutických přístupů satiterapie a pesso-boyden psychomotorické psychoterapie.

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí vyzkoušet zvládání obtížných situací při práci s klientem a najít vlastní, specifickou cestu jejich adekvátního řešení.

Lektoři kurzu

Lektory kurzu jsou Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS.

Mgr. Michal Horák pracuje jako psychoterapeut, supervizor a pracovník linky důvěry.

Daniel Kaucký, DiS. působí jako dlouholetý vedoucí rehabilitace Fokusu Praha, psychoterapeut a supervizor

Cena

3900,-

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV 2011/0522-PC/SP

Další informace, přihlášky

  • Hodinová dotace kurzu je 25 hodin
  • Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích i laiky

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Anotace kurzu ke stažení ZDE

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.