Vzdělávání Modrá linka
Jak se zachovat při zraňující komunikaci s klientem

Jak se zachovat při zraňující komunikaci s klientem

Anotace kurzu

I při komunikaci hrozí zranění! Co s tím? Mrzí nás hrubá slova, bolí nás kritické výpady, ohrožují hraniční ataky citlivých míst? Stydíme se, bojíme se, přepadá nás smutek. Sociální práce je často pohybem nehostinnou krajinou, džunglí plnou překvapení, ohrožujících nástrah, pádů do frustrací a emočních šrámů z prodírání se složitě průchodnými místy. Kurz Vám nabídne postup v pěti praktických krocích, v nichž se dozvíte, jak včas rozeznat nebezpečí a vyhnout se pastím v komunikační divočině. Získáte přehled, v čem si musíte dát na sebe extra bacha. Ukotvíte si manévr jak se nenechat lapit do léčky a sežrat divokou šelmou pocitů. Podnikneme mentální akrobatický přeskok a finále bude realizováno důsledně dotaženým dopadem bez zranění. Postup se skládá z úkonů až triků, které si žádají vaše úsilí osvojit si způsob jejich provedení: vlastní techniku. Technika postup promění v dovednost, která jedině usilovným praktikováním dospívá ve vnitřně navigující dovednost poskytující sílu a vliv na průběh komunikace bez nehod a zranění!

Lektoři kurzu

 • Daniel Kaucký, Dis.

  Živě se zajímá a studuje fenomény v komunikaci, zkoumá procesy vnitřního konfliktu a rád se zabývá facilitací konfliktů. Vystudoval Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok. Absolvoval výcviky v psychoterapii, komunikaci a výcvik v integrované supervizi. V minulosti pracoval na Psychiatrické klinice, ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii. Dlouhodobě je jeho mateřskou organizací Fokus Praha, kde aktuálně pracuje v Krizovém týmu. Dále působí jako supervizor a lektor kurzů Zvládání obtížných situací, Zvládání agrese. Je autorem metody DĚJIŠTĚ, která se zaměřuje na vnitřní posun v pojetí chyb. Realizuje cyklus Dětiště zaměřující se na hledání souhry rodičů s dětmi v rámci přístupu, který nazval WIND-OAK. Baví ho být se svými dětmi, splývání v moři a pálivost chilli.

 • Mgr. Michal Horák, lektor vzdělávacích programů Modré linky, supervizor, psychoterapeut

  Vystudoval religionistiku a etnologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od počátku své profesní dráhy se pohybuje v oblasti pomáhajících profesí. Působil jako pracovník linky důvěry, vedoucí chráněného bydlení, psychoterapeut. Klíčové pro jeho směřování bylo setkání s Doc. Mirkou Frýbou, PhD. v roce 1994 a jeho psychologií zvládání života. Na Masarykově univerzitě se stal jeho asistentem a na řadu let byl jedním z jeho nejbližších spolupracovníků. Absolvoval dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v satiterapii a také v pesso - boyden psychomotorické psychoterapii. Dále pak prošel výcvikem v supervizi a výcvikem v mediaci.

  Od roku 2000 působí také jako lektor a v lektorské dvojici s Danielem Kauckým rozvíjí přístup SATO zaměřený na zvládání obtížných situací a řešení konfliktů. V současnosti působí především jako supervizor, lektor a psychoterapeut.

Cena

2890,-

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV č. 2015/1046-PC/SP/VP/PP

Další informace, přihlášky

 • Rozsah kurzu: 16 hodin / 2 dny
 • Kurz probíhá: od 9:00 hod. do 16:30 hod.
 • Místo konání kurzu: Brno
 • Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích i laiky

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.