Vzdělávání Modrá linka
Vedení týmu v oblasti sociálních služeb II.

Vedení týmu v oblasti sociálních služeb II.

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Kurz „Vedení týmů v oblasti sociálních služeb II.“ volně navazuje na kurz (Vedení týmů) a zaměřuje se na vybraná klíčová témata vedení lidí:

  • Nábor a výběr zaměstnanců
  • Vedení hodnoticích pohovorů
  • Základy koučovacího přístupu pro vedoucí pracovníky
  • Základy vedení řešitelské porady

I nadále se můžete těšit na vyvážený mix výkladu, tréninku, cvičení, her, modelových situací i řešení případových situací z vaší

Komu je kurz určen

Kurz je určen těm, kteří se ve vedoucí pozici ocitají nově (či se na ni připravují), cítí potřebu profesionalizace své řídící práce a poohlíží se po intenzivním rychlokurzu. Zkušenějším vedoucím pracovníkům může posloužit k rozšíření obzorů, načerpání nových inspirací a konzultaci.

Pro účast v kurzu není nutné absolvovat předcházející kurz „Vedení týmů v oblasti sociálních

Lektor kurzu

Lektorem kurzu je Mgr. Jakub Šindler

Mgr. Jakub Šindler Šindler vystudoval sociální politiku a psychologii na FSS MU, zkušenosti sbíral v práci různorodých týmech od akademických (pracoval v brněnském Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny), pomáhajících (dobrovolnická práce s rizikovou mládeží a práce na lince důvěry) – až po týmy v komerčním prostředí. S trénováním soft-skills dovedností a teambuildingem začal na Masarykově univerzitě v rámci kurzů týmové práce a pokračoval ve společnosti Česká Cesta. V současné době pracuje pro jako lektor a kouč poradenské a vzdělávací společnosti HOIT. Tréninky, workshopy, HR poradenské projekty a koučování vedl pro desítky firem a organizací – v posledních letech např. pro ČSOB, Český Aeroholding, Škoda Auto, Porsche ČR, Bosch, MPSV, MMR, Czechtourism, Modrou linku.

Akreditace

Kurz je akreditován: MPSV 2015/0493-PC/SP/VP/PP

Další informace

  • Kurz je realizován jako praktický seminář v rozsahu 16 hodin
  • Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného programu
  • Místo konání kurzu: Brno

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.