Vzdělávání Modrá linka
Vedení týmu v oblasti sociálních služeb

Vedení týmu v oblasti sociálních služeb

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Kurz „Vedení týmů v oblasti sociálních služeb“ je promyšlenou a kompaktní mozaikou témat, tréninku, výkladů, cvičení, simulační her, případových studií, reflexe a výměny zkušeností. Klade si za cíl aktivně a intenzivně předat to nejpodstatnější z disciplíny zvané „vedení týmu“. Na tomto kurzu se doslovně i v přeneseném slova smyslu sedí v první řadě!

Kurz je určen těm, kteří se ve vedoucí pozici ocitají nově (či se na ni připravují), cítí potřebu profesionalizace své řídící práce a poohlíží se po intenzivním rychlokurzu. Zkušenějším vedoucím může posloužit k rozšíření obzorů a načerpání nových inspirací, konzultaci.

Program je orientován čtyřmi základními směry:

 • Já v roli vedoucího (10% plochy kurzu)

  Důvěryhododnost vedoucího, postoje vedoucího a jejich vliv na vedení lidí, co mi řídící práce dává a co bere.

 • Vědomostní báze (45%)

  Adairův model fungování týmů – pohled na práci týmu z ptačí perspektivy, úlohy a role manažera, co dělá a jaký je opravdu dobrý vedoucí, rysy dobře fungujícího týmu, ingredience úspěšné týmové práce, role v týmu, vývojové stupně pracovní skupiny, typologie kolegů a podřízených, cíle a jejich stanovování, de čeho vybírat kolegu(-yni) do týmu? , situační styly vedení lidí, motivace jednotlivců a týmů, zásady cíleného rozvoje spolupracovníků.

 • Dovednost a metodická výbava (trénink vybraných dovedností) (30 %)

  Úkolování, hodnotící rozhovor a zpětná vazba, vedení porad.

 • Inspirace (15 %)

  Rozcestník na knihy, které stojí za to číst, jak to dělají jinde (zkušenosti z jiných organizací)

Lektor kurzu

Lektorem kurzu je Mgr. Jakub Šindler

Mgr. Jakub Šindler vystudoval sociální politiku a psychologii na FSS MU a má zkušenosti s prací v různorodých týmech od akademických (pracoval v brněnském Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, kde publikoval statě o rodinném poradenství), pomáhajících (dobrovolnická práce a práce na lince důvěry) – až po business teamy (oddělení HR v ČSOB). S trénováním soft-skills dovedností, teambuildingem, vedením projektových týmů začal na Masarykově univerzitě v rámci kurzů týmové práce a pokračoval ve společnosti Česká Cesta s.r.o., která se zaměřuje na outdoorový trénink manažerů a teambuilding. V současné době pracuje pro jako lektor a psycholog poradenské a vzdělávací společnosti ImageLab s.r.o.

Cena

2190,-

Další informace, přihlášky

 • Rozsah kurzu: 16 hodin / 2 dny
 • Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání.
 • Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích i laiky

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.