Vzdělávání Modrá linka
Úvod do supervize

Úvod do supervize

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Nároky kladené na profesionální výkon pomáhajících pracovníků jsou značné, proto je třeba, aby uměli využívat různé zdroje podpory. Důležitým podpůrným a rozvojovým mechanismem je supervize, která se dnes stává přirozenou součástí profesního života pomáhajících pracovníků. Neméně důležitou oblastí supervize je i uvažování, zda péče o klienty je účinná a zda je kvalitní.

V České republice je však supervize využívána zatím jen velmi málo a to ze dvou důvodů. Jedním z nich je ten, že pojem supervize vyvolává dosud u mnohých lidí představu pouhé kontroly a vztah supervizora a supervidovaného je vnímám jako mocenský, tj.vztah nadřízeného a podřízeného. Druhým důvodem je finanční nákladnost na externí supervize.

Kurz Úvod do supervize uvádí frekventanty do tématiky supervize: nabízí její definice, dělení, funkce a cíle, vysvětluje pozice supervizora a supervidovaného tak, aby byla úloha supervize objasněna v její skutečné podobě a šíři záběru. Dále kurz seznamuje účastníky s kontextem supervize v České republice. Rozpracována je otázka zavádění a rozvoje supervizní praxe v organizaci a rovněž tvorba supervizní smlouvy (kontraktu). Součástí modulu je i praktická ukázka skupinové supervize. Kurz tedy kombinuje výklad s praktickým nácvikem a využitím dosavadních zkušeností frekventantů.

Kurz je připraven pro všechny zájemce o supervizi, jak pro ty, kteří o supervizi mnoho nevědí a chtějí k ní najít cestu, stejně jako je určen těm, pro které je supervize běžnou součástí profesního života. Kurz nabízí možnost supervizi pro sebe uchopit novým způsobem a najít v ní novou inspiraci pro další profesní rozvoj.

Lektoka kurzu

Lektorkou je Mgr. Andrea LÁSKOVÁ.

Mgr. Andrea LÁSKOVÁ v současnosti působí jako supervizorka a lektorka vzdělávacích seminářů a výcvikových programů. Absolvovala FF MU Brno v oborech sociální práce a sociologie. V letech 1999 – 2006 působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka, přednášela na Fakultě sociálních studií MU Brno a nyní působí jako pedagožka Vyšší odborné škole sociální Brno. Absolvovala specializované vzdělávání pro supervizní a psychoterapeutickou činnost.

Akreditace

Akreditace: Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: 2011-09-09, číslo: 2007/231 - SP

Další informace, přihlášky

  • Kurz je realizován jako jednodenní praktický seminář, s celkovou časovou dotací 6 hodin.

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Anotace kurzu ke stažení ZDE

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.