Vzdělávání Modrá linka
Supervizní workshop

Supervizní workshop

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

V rámci této aktivity je nabízena případová (kazuistická) skupinová supervize. Jde o proces, ve kterém mohou účastníci diskutovat ve skupině o své práci s klienty a hledat možná řešení problematických situací. Výhodou je to, že se členové mohou vzájemně podporovat, dávat si zpětnou vazbu, učit se jeden od druhého. Tato forma supervize využívá potenciálu skupiny a skupinové dynamiky. Supervizní skupinu vedou 2 supervizoři (muž a žena). Díky přítomnosti dvou supervizorů vzniká prostor věnovat se jednotlivým zakázkám do hloubky, počítáno je i s možností diskuse nad palčivými otázkami, které vztahují také k supervizi obecně.

Lektoři kurzu

Lektoři kurzu jsouMgr. Andrea Lásková a Mgr. Michal Horák

Mgr. Andrea Lásková je vedoucí skupiny v současnosti působí jako poradkyně, supervizorka a lektorka vzdělávacích seminářů a výcvikových programů. Absolvovala FF MU Brno v oborech sociální práce a sociologie. V letech 1999 – 2006 působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka, přednášela na Fakultě sociálních studií MU Brno a nyní působí jako pedagožka Vyšší odborné škole sociální Brno. Absolvovala mimo jiné dlouhodobý výcvik v Dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rozvojové a Odborné supervizi. Sama svoji činnost pravidelně superviduje.

Mgr. Michal Horák je supervizor, psychoterapeut, lektor a dlouholetý spolupracovník Poradenského a vzdělávacího centra Modré linky. Na Modré lince lektoruje kurzy ZOSi – Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem I. a II. a výcvikové kurzy zařazené do Vzdělávacího programu v internetovém poradenství.

Další informace, přihlášky

  • Kurz je jednodenní v rozsahu 3 hodin

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.