Vzdělávání Modrá linka
Skupinová supervize internetového poradenství

Skupinová supervize internetového poradenství

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

V rámci tohoto šesti hodinového setkání je nabízena případová (kazuistická) skupinová supervize internetového poradenství (prostřednictvím e-mailu, chatu či web based message systemu). Jde o proces, ve kterém mohou účastníci diskutovat ve skupině o své práci s klienty v rámci tohoto distančního poradenství a hledat možná řešení problematických situací. Výhodou je to, že se členové mohou vzájemně podporovat, dávat si zpětnou vazbu, učit se jeden od druhého. Tato forma supervize využívá potenciálu skupiny a skupinové dynamiky. Supervizní skupinu vedou 2 supervizoři PhDr. Andrea Lásková a Mgr. Michal Horák. Oba dva mají dlouholeté supervizní zkušenosti i zkušenosti s internetovým poradenstvím. Díky přítomnosti dvou supervizorů vzniká prostor věnovat se jednotlivým zakázkám více do hloubky a získat tak širší pohled na věc.

Od účastníků se očekává, že si na setkání připraví kontakt – v elektronické formě, který by rádi supervidovali a jejich aktivní přístup. Zároveň získají potvrzení o absolvované supervizi. Možná je účast více pracovníků z jednoho pracoviště.

Lektoři kurzu

Lektoři kurzu jsou PhDr. Andrea Lásková a Mgr. Michal Horák

PhDr. Andrea Lásková vystudovala Filozofickou fakultu MU obor sociologie a sociální politika a sociální práce, KU Ružomberok: rigorózní zkoušku vykonala v oboru sociální práce. Má za sebou již patnáct let praxe v pomáhajících profesích a na lince důvěry. Jejím současným povoláním je pedagožka odborných předmětů na VOŠ sociální - Brno, Kotlářská 9, soukromá praxe: poradenství, supervize, lektorská činnost, externě jako konzultantka linky důvěry.

V letech 1999 – 2006 působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka. Absolvovala mimo jiné výcvik v telefonické krizové intervenci, dlouhodobý výcvik v Dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rozvojové a Odborné supervizi. Pravidelně publikuje na témata: supervize, internetové poradenství, psychohygiena, etika.

Mgr. Michal Horák vystudoval religionistiku a etnologii na FF MU v Brně, absolvoval dlouhodobé psychoterapeutické výcviky v satiterapii a Pesso-Boyden Psychomotor Psychotherapy. Supervizní výcvik absolvoval pod ASPS v Bratislavě. Od počátku své profesní kariéry pracuje v oblasti pomáhajících profesí jako psychoterapeut a později také jako supervizor. Na Modré lince působil od roku 1999 do roku 2006 jako pracovník linky důvěry a intervizor, v současné době jako externí člen týmu. Od roku 2000 aktivně působí také jako lektor vzdělávacích seminářů, kurzů a výcviků. Jeho zájem se centruje na poradenské dovednosti a způsoby efektivního řešení obtížných situací v interakcích mezi lidmi. Dále se věnuje možnostem rozvoje osobního potenciálu člověka, psychologii abhidhammy a na tato témata přednáší a publikuje.

V současnosti pracuje jako lektor, poradce, psychoterapeut a supervizor.

Další informace

  • Rozsah kurzu: 6 hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut)
  • Počet lektorů: 2 lektoři
  • Cena kurzu: 850,-
  • Časové rozmezí: 9 – 15 hodin
  • Místo konání kurzu: Brno

Kurz bude realizován při minimálním počtu 10 účastníků.

Kurz není akreditován MPSV, kvalitu kurzu zajišťují akreditovaní lektoři a supervizoři.


Na kurz je možné se přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu vzdelavani@modralinka.cz. S ohledem na povahu kurzu je velikost skupiny kapacitně limitována. Chcete-li si zajistit místo v kurzu, přihlaste se, prosíme, co nejdříve.

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.