Vzdělávání Modrá linka
Jak se připravit na práci se skupinou?

Jak se připravit na práci se skupinou?

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Kurz se zabývá jednou z tradičních metod sociální práce – prací se skupinou, která může mít mnoho podob. Může jít o jedno setkání s klienty či dlouhodobou a intenzivní spolupráci. Kurz proto nabídne základní vhled do skupinové práce s klienty.

Pro práci se skupinou potřebuje pracovník odlišnou teoretickou výbavu i dovednosti než při práci s jednotlivcem. Musí respektovat a umět nakládat se skupinovou dynamikou, vybrat správný styl vedení a uvědomit si další specifika. Úspěšnost práce se skupinou se odvíjí především od pečlivé přípravy, na kterou kurz bude klást důraz. Frekventanti kurzu budou seznámeni se stádii vývoje skupiny, s fázemi skupinové práce, s technikami skupinové práce, se styly vedení skupinové práce a s dílčími složkami skupinové dynamiky. V praktické části kurzu si modelově vyzkouší aplikovat znalosti v rámci přípravné fáze na konkrétní skupině.

Lektorka kurzu

Lektorkou kurzu je PhDr. Andrea Lásková

Vystudovala Filozofickou fakultu MU obor sociologie a sociální politika a sociální práce a KU Ružomberok: rigorózní zkoušku vykonala v oboru sociální práce. Má za sebou již osmnáct let praxe v pomáhajících profesích a na lince důvěry. Aktuálně působí jako pedagožka odborných předmětů na VOŠ sociální - Brno a provozuje i soukromou praxi v oblasti poradenství, supervize, lektorské činnosti, externě pracuje i jako konzultantka linky důvěry. V letech 1999 – 2006 působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka. Absolvovala mimo jiné výcvik v telefonické krizové intervenci, dlouhodobý výcvik v Dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rozvojové a Odborné supervizi.Je spoluautorkou publikace Internet jako cesta pomoci. Pravidelně publikuje na témata: supervize, internetové poradenství, psychohygiena, etika a další.

Akreditace

Kurz je akreditován 2015/1045-PC/SP

Další informace, přihlášky

  • Rozsah kurzu: 8 hodin
  • Začátek kurzu: 9:00 hod.
  • Konec kurzu: 16:30 hod.
  • Místo konání kurzu: Brno

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích i laiky.


Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.