Vzdělávání Modrá linka
Standardy kvality sociálních služeb a jejich inspekce

Standardy kvality sociálních služeb a jejich inspekce

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Kurz je určen především vedoucím organizací a organizačních složek a odpovědným pracovníkům organizací - poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají zodpovědnost za zavádění standardů kvality sociálních služeb na pracoviště a mají zájem na co nejkvalitnějším poskytování svých služeb. Seminář je otevřen i ostatním zájemcům.

Témata semináře:

  • Co jsou standardy kvality a k čemu slouží
  • Základní prezentace obsahu standardů
  • Aplikace standardů v praxi, uvádění standardů v život
  • Inspekce poskytování sociálních služeb v organizacích a další.

Seminář je koncipován jako přednáška s workshopem. Nabízí tak prostor pro dostatečnou prezentaci teoretického zázemí současně s možností věnovat se aktuálním otázkám tématu i řešení zcela konkrétních problémů, které poskytovatelé sociálních služeb v souvislosti se zaváděním standardů kvality řeší.

Témata semináře: Co jsou standardy kvality a k čemu slouží - Základní prezentace obsahu standardů - Aplikace standardů v praxi, uvádění standardů v život - Inspekce poskytování sociálních služeb v organizacích a další.

Seminář je koncipován jako přednáška s workshopem. Nabízí tak prostor pro dostatečnou prezentaci teoretického zázemí současně s možností věnovat se aktuálním otázkám tématu i řešení zcela konkrétních problémů, které poskytovatelé sociálních služeb v souvislosti se zaváděním standardů kvality řeší.

Lektorka kurzu

Lektorkou kurzu je PhDr. Ing. Jana Sladká - Ševčíková

PhDr. Ing. Jana Sladká - Ševčíková v současnosti působí jako ředitelka brněnského občanského sdružení Anabell, které v roce 2002 založila a vybudovala. Má přímou zkušenost s prací s klientem a s řízením organizace poskytující sociální služby. Je inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV ČR. Působí jako lektorka vzdělávacích kurzů v oblasti sociálních služeb, řízení lidských zdrojů a neziskového sektoru. Je frekventantkou výcviku v Gestalt koučování.

Akreditace

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: 2011-09-17, číslo: 2007/232 - SP

Další informace, přihlášky

  • Kurz je realizován jako jednodenní praktický seminář, s celkovou časovou dotací 8 vyuč.hodin.

Na kurz je možné se přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu vzdelavani@modralinka.cz. S ohledem na povahu kurzu je velikost skupiny kapacitně limitována. Chcete-li si zajistit místo v kurzu, přihlaste se, prosíme, co nejdříve.

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.