Vzdělávání Modrá linka
Praktická sebeochrana při fyzických interakcích s klientem

Praktická sebeochrana při fyzických interakcích s klientem

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Kurz je určen pro celé spektrum pracovníků pomáhajících profesí, kteří přicházejících do osobního kontaktu s klienty a to v nejrůznější podobě - psychologům, sociálním pracovníkům, sociálním a speciálním pedagogům, poradenským pracovníkům a studentům pomáhajících profesí.

Kurz zprostředkovává základní dovednosti a znalosti, jak jednat v situaci, kdy dochází k fyzickému kontaktu mezi pracovníkem a klientem. Fyzický kontakt, od letmých dotyků až po mnohé formy útoku, učí frekventanty pojímat jako formu fyzické interakce, která, je-li dovedně pracovníkem zvládnuta, vede k oboustranně uspokojivému řešení situace. Nestává se tak snahou o silové až násilné řešení situace ze strany pracovníka.

Základním posláním kurzu je nabytí základní orientace a sebejistoty ve fyzicky obtížných situacích při spolupráci s klientem.

Kurz tematickou a obsahovou stránkou doplňuje a navazuje na Modrou linkou nabízené kurzy Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem I. a II.

Lektor kurzu

Lektorem kurzu je Mgr. Michal Horák.

Mgr. Michal Horák. působí jako supervizor, psychoterapeut a lektor, spolupracovník Poradenského a vzdělávacího centra Modré linky. Na Modré lince lektoruje kurzy Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem I. a II. a výcviky zařazené do Vzdělávacího programu v internetovém poradenství.

Další informace, přihlášky

  • Rozsah kurzu: 17 hodin / 2 dny
  • bsolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání.
  • Kapacita kurzu je s ohledem na povahu semináře omezena, rezervujte si, prosíme, svá místa v kurzu co nejdříve.

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.