Vzdělávání Modrá linka
Pomoc obětem domácího násilí

Pomoc obětem domácího násilí

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Cílem kurzu Pomoc obětem domácího násilí je poskytnout pracovníkům pomáhajících profesí komplexní znalost o problematice domácího násilí. Kurz si klade za cíl vybudovat u pracovníků pomáhajících profesí schopnost identifikovat oběť domácího násilí, vybaví je potřebnými dovednostmi a znalostmi ke komplexnímu ošetření případu domácího násilí a seznámí účastníky kurzu se systémem pomoci obětem domácího násilí.

Obsahem kurzu je úvod do psychologie a chování oběti a pachatele domácího násilí, symptomy domácího násilí, úvod do právního rámce pomoci, základy práce s obětí, příprava bezpečnostního plánu, základy krizové intervence a práce s osobami s posttraumatickou stresovou poruchou.

Kurz má interaktivní podobu zaměřenou na nácvik konkrétních situací a modelových případů a cvičení. Kurz je zaměřen na pracovníky v pomáhajících profesích (nejen v sociálních službách), kteří s titulu své profese mohou přicházet do styku s oběťmi domácího násilí. Sociální pracovníci ze všech oblastí a institucí, zdravotnický personál, pedagogové atd.

Lektorky kurzu

Mgr. Zuzana Mrázková je právničkou a lektorkou o. s. Persefona, působila v Lize lidských práv. Studuje v doktorském programu specializaci na rodinné právo. V minulosti pracovala jako justiční čekatelka a školila pro justiční akademii.

Mgr. Eva Oujezská je psycholožkou a psychoterapeutkou a lektorkou vzdělávacích programů o.s. Persefona, také působila v Lize lidských práv. V minulosti pracovala jako psycholožka Hasičského záchranného sboru. V současnosti působí v dalších organizacích, včetně komerčního sektoru. Ve své práci se zaměřuje na psychoterapii, krizovou intervenci a psychodiagnostiku.

Další informace, přihlášky

  • Místo konání kurzu Brno

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Anotace kurzu ke stažení ZDE

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.