Vzdělávání Modrá linka
Právní minimum pro pomáhající profese v oblasti občanského, rodinného a trestního práva

Právní minimum pro pomáhající profese v oblasti občanského, rodinného a trestního práva

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Kurz se věnuje zajímavým a praktickým tématům z oblasti občanského, rodinného a trestního práva:

Občanské právo: způsobilost k právním úkonům, zastupování, vlastnictví, společné jmění manželů, dědění, kupní a darovací smlouva.

Rodinné právo: vztahy mezi manžely, zánik manželství, rodičovská zodpovědnost, náhradní rodinná výchova, vyživovací povinnost, činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Trestní právo: trestní odpovědnost, průběh trestního řízení, druhy trestů, alternativní průběh trestního řízení a alternativní tresty.

Přesný obsah kurzu je možné aktuálně upravit podle potřeb frekventantů.

Kurz je určen sociálním pracovníkům, stejně jako pracovníkům v ostatních pomáhajících profesích, kteří pro svoji práci potřebují kvalitní orientaci a přehled v základních právních normách, které vstupují do našeho každodenního života.

Lektorka kurzu

Lektorkou semináře je JUDr. Alena Brožková.

JUDr. Alena Brožková Pracuje jako kurátorka pro mládež, externě vyučuje předměty teorie a metody sociální práce, mediace a supervize na Vyšší odborné škole sociálně právní Evangelické akademie Brno. Je absolventkou Právnické fakulty UJEP Brno. Pracuje jako dobrovolná mediátorka v Občanské poradně Brno a jako školitelka komunikace a mediace pro organizace zaměřující se zejména na sociální oblast. Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR, garantkou sekce občanskoprávní a akreditovanou mediátorkou a školitelkou Asociace mediátorů ČR.

Cena

1090,- Kč

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV č.akreditace 2012/0743-PC/SP/VP/PP.


Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.