Vzdělávání Modrá linka
Úvod do mediace

Mediace – způsob řešení konfliktu

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Jedná se o kurz s celkovou časovou dotací 16 hodin. Kurz se věnuje zajímavým a praktickým tématům.

Náplň kurzu:

  • Mediace - právní zakotvení mediace, charakteristika, fáze mediačního procesu, role mediátora, úskalí mediačního procesu, vytvoření dohody, praktický nácvik mediačního procesu
  • Komunikace - komunikační bariéry, společenské a aktivní naslouchání, techniky aktivního naslouchání, zpětná vazba
  • Teorie konfliktu - příčiny a typy konfliktu, způsoby řešení konfliktu, průběh konfliktu
  • Vyjednávání - poziční a konstruktivní vyjednávání

Lektoky kurzu

Seminářem Vás budou provázet JUDr. Alena Brožková a PhDr. Mirka Nečasová, PhD.

JUDr. Alena Brožková pracuje na Úřadu městské části Brno – střed jako kurátorka pro mládež. Od roku 1995 externě vyučuje na Vyšší odborné škole sociálně právní Evangelické akademie Brno (předměty teorie a metody sociální práce, právo, supervize, mediace). Je absolventkou Právnické fakulty UJEP Brno (1985). Je zákládající členkou Asociace mediátorů ČR a Mediačního centra v Brně, kde také mediaci praktikuje. Vede kurzy práva a mediace pro pracovníky v pomáhajících profesích (Fokus, Charita, Diakonie, OSPOD aj. )

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU Brno a také jako vyučující odborných předmětů na CARITAS - Vyšší odborné škole sociální Olomouc. Jejími oblastmi odborného zájmu jsou etika v sociální práci, vyjednávání a mediace, teorie a metody sociální práce. Výzkumně se zaměřuje na téma etických dilemat a organizační kultury a na téma integrace cizinců. Zároveň působí jako mediátorka v Mediačním centru v Brně a jako supervizorka pro organizace zaměřující se na sociální oblast. Je zakládající členkou a akreditovanou mediátorkou Asociace mediátorů ČR, v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci působí jako výkonná tajemnice.

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV 2011/1486-PC/SP ze dne 28.11.2011.

Další informace, přihlášky

  • Rozsah kurzu: 16 hodin / 2 dny
  • Začátek kurzu: 9:00 hod.
  • Konec kurzu 16:30 hod.
  • Místo konání kurzu - Brno
  • Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích i laiky

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.