Vzdělávání Modrá linka
Komunikace verbální a neverbální

Komunikace verbální a neverbální

Anotace kurzu

Kurz je vhodný nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, ale také pro ty, kteří působí na jiných pozicích a chtějí zdokonalit své komunikační dovednosti. Cílem kurzu je seznámit účastníky s pravidly efektivní komunikace a představit jim základní způsoby předávání informací a druhy komunikace. Upozornit na komunikační bariéry a umožnit osvojení technik aktivního naslouchání – základního předpokladu pro úspěšnou komunikaci. Kurz je koncipován prakticky, s možností nácviku představovaných metod a technik vedení rozhovoru.

Stručný obsah kurzu:

 1. Úvod
 2. Definice, proces komunikace, komunikační smyčka
 3. Druhy komunikace, verbální, neverbální, bariéry v komunikaci
 4. Techniky aktivního naslouchání, způsoby předávání informací
 5. Zásady efektivního vedení rozhovoru a jeho úskalí
 6. Praktický nácvik vedení rozhovoru
 7. Závěr

Lektor kurzu

Lektorem kurzu je Mgr. Ondřej Ptáček

Mgr. Ondřej Ptáček pracoval jako psycholog v Manželské a rodinné poradně a ve Vojenské nemocnici v Brně. Nyní působí jako klinický psycholog a psychoterapeut v privátní ordinaci klinické psychologie v Kyjově a současně provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v Brně. V roli lektora a supervizora spolupracuje s Modrou linkou, Charitou ČR, Diakonií, o.s. Zdravotní klaun a dalšími organizacemi. Je absolventem komplexního výcviku v systemické rodinné terapie a v gestaltterapii.

Cena

1090,-

Akreditace

Kurz není v současné době akreditován.

Další informace, přihlášky

 • Kurz je realizován jako jednodenní praktický seminář, s celkovou časovou dotací 8 hodin.
 • Použité metody: Přednáška, diskuse, práce ve skupinách, interaktivní metody práce.
 • Místo konání: Brno
 • Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích i laiky

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Anotace kurzu ke stažení ZDE

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.