Vzdělávání Modrá linka
Výcvik v internetovém poradenství

Intenzivní supervizní seminář Modré linky

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde

Anotace kurzu

Seminář Modré linky nabízí možnost intenzivní supervizná práce ve skupině za přítomnosti dvou zkušených supervizorů. Tento seminář je určen všem pracovníkům v oblasti pomáhajících profesí včetně studentů a dobrovolníků v těchto oborech. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet různé supervizní techniky např. psychodramatická supervize, supervize bálintovského typu, supervizi orientovanou na proces, ad. Frekventanti semináře přinášejí k supervizi témata případové práce (tváří v tvář, telefonické i internetové intervence s klienty), týmová supervizní témata a také témata týkající se vedení týmů i jednotlivců. Podmínkou k účasti je vlastní téma či témata k supervizi. Nahrávky práce (video, audio, kopie internetového kontaktu) jsou výhodou.

Účastníci mají jedinečnou možnost získat v krátkém čase potvrzení o absolvování 25 hodin skupinové supervize (cena hodiny supervize v tomto semináři činí 150,- Kč)

Lektoři kurzu

Mgr. Michal Horák vystudoval religionistiku a etnologii na FFMU v Brně a absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii a Pesso-Boyden Psychomotor Psychotherapy. Je absolventem supervizního výcviku (Asociácia supervizorov a sociálních poradcov v Bratislavě). Od počátku své pracovní kariéry pracuje v oblasti pomáhajících profesí jako psychoterapeut a supervizor pro státní organizace i neziskový sektor. Od roku 2000 aktivně působí také jako lektor vzdělávacích seminářů, kurzů a výcviků. Jeho zájem se centruje na možnosti efektivního řešení obtížných situací v interakcích mezi lidmi, v pracovních kolektivech a dále pak na možnosti rozvoje osobního potenciálu člověka.

PhDr. Andrea Lásková vystudovala sociální práci a sociální politiku a sociologii na FFMU v Brně a KU v Ružomberoku. Absolvovala výcvik v dynamické psychoterapii. Je absolventkou výcviku v rozvojové supervizi (Rada pro rozvoj sociální práce) a výcviku v odborné supervizi (Remedium). Dlouhodobě se věnuje telefonické krizové intervenci a internetovému poradenství. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci (Slon, 2010). Působí jako pedagožka ve VOŠKISS Brno, v soukromé praxi se věnuje supervizi, poradenství a lektorské činnosti. V současnosti působí na Modré lince jako externí poradkyně a lektorka vzdělávacích seminářů a výcvikových programů. V letech 1999 – 2006 působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka.

Pozn. podrobnější životopisy obou lektorů jsou k dispozici na vyžádání na adrese: manager@modralinka.cz

Další informace, přihlášky

  • Rozsah kurzu: 25 vyučovacích hodin
  • Kurz NENÍ akreditován, účastníci na závěr obdrží potvrzení o absolvování 25 hod. skupinové supervize
  • Místo konání kurzu - Brno

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.