Vzdělávání Modrá linka
Informace pro přihlášené frekventanty

Informace pro přihlášené frekventanty

 

 

- Pro platbu kurzovného preferujeme bezhotovostní platbu a  vystavujeme  všem účastníkům  zálohovou fakturu. Oo jejím uhrazení obdržíte v den konání kurzu fakturu – daňový doklad. Ve výjimečných případech je možno uhradit poplatek za účast na kurzu v hotovosti v den konání kurzu.

 

- Popisy cesty na místa konání můžete najít na stránkách www.mapy.cz, nebo na stránkách dopravního podniku města Brna.

 

Aktuální informace ke konkrétním kurzům  rozesíláme přihlášeným  účastníkům cca 2 týdny před konáním vzdělávací akce na e-mailové adresy, ze kterých provedli přihlášení.

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.