Vzdělávání Modrá linka
Etické otazníky v sociální práci

Etické otazníky v sociální práci

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Etika je důležitá a zároveň jako by se o ní nedalo nic říct. Je jako vzduch. Člověk si ji všimne tehdy, když chybí.“
[Baštecká,B.,Goldmann, P. : Základy klinické psychologie. Praha: Portál 2001]

Sociální práce by měla řešit etiku související s výkonem této profese, neboť kromě jiného sociální pracovníci často disponují značnou mocí nad klientem. Profesní etika by tedy měla zabránit možnému zneužití této moci. Kurz, který předkládáme nabízí povídání, zamyšlení i praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v sociální práci tak, aby jeho účastníci mohli předcházet etickým pochybením. Rovněž kurz nabízí prostor pro reflektování obtížných situací, které se dotýkají etiky a se kterými se frekventanti sami setkali. Ve skupinové práci můžeme diskutovat a možná i hledat společně odpovědi na nejrůznější etická dilemata či problémy. Kurz má danou strukturu, která se však může měnit, dle konkrétní zakázky účastníků.

Témata, které kurz nabízí:
  • základní pojmy související s etikou (etika, morálka, mravnost)
  • role sociálního pracovníka a způsoby přístupu k praxi
  • nahlédnutí do lékařské etiky, která může být inspirací pro etiku sociální práce (poučený souhlas klientů)
  • etický kodex, profesní organizace
  • zacházení s daty o klientech, mlčenlivost neboli důvěrnost informací
  • etická dilemata a etické problémy
  • etická témata související s pomáhajícími profesemi dle zájmu frekventantů kurzu (např. ochrana nenarozeného života, antikoncepce, otázky spojené s umíráním apod.)

Lektorky kurzu

Mgr. Andrea LÁSKOVÁ v současnosti působí jako supervizorka a lektorka vzdělávacích seminářů a výcvikových programů. Absolvovala FF MU Brno v oborech sociální práce a sociologie. V letech 1999 – 2006 působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka, přednášela na Fakultě sociálních studií MU Brno a nyní působí jako pedagožka Vyšší odborné škole sociální Brno. Absolvovala specializované vzdělávání pro supervizní a psychoterapeutickou činnost.

Mgr.Bohuslava Horská vedoucí Linky důvěry Modré linky. Lektorka má mnohaletou praxi z linky důvěry pro děti a mládež a se sociální prací s dětmi a mládeží v krizovém centru či centru náhradní rodinné péče. Je členskou Asociace manželských a rodinných terapeutů a členkou Česká asociace pracovníků linek důvěry.

Akreditace

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: 2012-10-03, číslo: 2008/410 - SP

Další informace, přihlášky

  • Kurz je jednodenní praktický seminář v rozsahu 7 hodin

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Anotace kurzu ke stažení ZDE

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.