Vzdělávání Modrá linka
Supervizní skupiny bálintovského typu pro sociální pracovníky na klíč

Supervizní skupiny bálintovského typu pro sociální pracovníky na klíč

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

O projektu

Modrá linka realizuje projekt Supervizních skupin bálintovského typu pro sociální pracovníky a pracovnice od roku 2005. Od podzimu 2006 do konce roku 2007 byly tyto skupiny realizovány v rámci projektu Posílení profesních kompetencí pracovníků NNO v sociálních službách. Od druhé poloviny roku 2009 budou supervizní skupiny bálintovského typu nabízeny subjektům pohybujícím se v pomáhajících profesích výhradně na základě jejich požadavku, a to na klíč.

Co jsou Supervizní skupiny bálintovského typu a komu jsou určeny?

Supervizní skupiny bálintovského typu jsou skupinovou formou pomoci při řešení individuálních nesnází ve Vašich vztazích s klienty. Mají sloužit k podpoře a rozvoji Vašeho potenciálu v profesi sociální práce. Jsou efektivním prostředkem prevence syndromu vyhoření. Je známo, že lidé, kteří se profesionálně věnují pomoci druhým a jsou často konfrontováni s utrpením, se snadno mohou stát těmi, kdo sami pomoc potřebují.

Tyto supervizní skupiny představují účinnou metodu, která pomáhá takovýmto situacím předcházet a zkvalitňuje práci těchto lidí. Bálintovská skupina je specifická forma supervize. Zaměřují se na vztah mezi pomáhajícím pracovníkem a klientem. Tyto skupiny jsou určeny těm, kteří pracují v přímém kontaktu s klienty a prožívají problematický vztah s konkrétním klientem nebo s jeho rodičem, partnerem. Práce ve skupině směřuje k lepší orientaci v takto komplikovaných vztazích. V bálintovských skupinách se řeší vztahové problémy, ne problémy legislativní či organizační.

Skupiny jsou určeny sociálním pracovníkům a pracovnicím ze všech oblastí sociální práce jak v nestátních neziskových organizacích stejně jako ve státních organizacích a úřadech vykonávajících agendu sociální práce a poradenství.

Lektorka kurzu

Lektorkou kurzu je Mgr. Andrea Lásková

Mgr. Andrea Lásková je vedoucí skupiny v současnosti působí jako poradkyně, supervizorka a lektorka vzdělávacích seminářů a výcvikových programů. Absolvovala FF MU Brno v oborech sociální práce a sociologie. V letech 1999 – 2006 působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka, přednášela na Fakultě sociálních studií MU Brno a nyní působí jako pedagožka Vyšší odborné škole sociální Brno. Při práci se studenty se zaměřuje především na metody sociální práce, supervizi a psychosociální výcvik. Absolvovala mimo jiné dlouhodobý výcvik v Dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rozvojové a Odborné supervizi. Sama svoji činnost pravidelně superviduje.

Další informace, přihlášky

  • Kurz je jednodenní v rozsahu 1 - 2 hodin

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.