Vzdělávání Modrá linka

Aktuální kurzy

Otevřené kurzy pro veřejnost.

Databázi kurzů stále aktualizujeme. Kurzy jsou řazeny podle měsíce, ve kterém jsou realizovány. Vypsané kurzy budou zrealizovány jen v případě naplnění minimálně deseti účastníky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu vzdelavani@modralinka.cz. V případě, že Vám do týdne nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás prosím znovu e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní údaje zde.

Listopad 2018

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům praktické možnosti a nabídnout jim prostředí k nalezení vlastních potenciálů při zvládání obtížných situací, se kterými se v kontaktu s klienty setkávají.)

  • Termín: 6.11.2018 - 8.11.2018
  • Cena: 3900,-
  • Začátek kurzu: 10:00 hod.
  • Hodinová dotace: 25 vyuč. hod.
  • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
  • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1048-PC/SP/PP
  • Lektor: Mgr. Michal Horák; Daniel Kaucký, DiS.

Pokyny k přihlásce na kurz/y naleznete zde.

Loga
©2007 - 2018 Modrá linka, z.s.