Vzdělávání Modrá linka

Aktuální kurzy

Otevřené kurzy pro veřejnost.

Databázi kurzů stále aktualizujeme. Kurzy jsou řazeny podle měsíce, ve kterém jsou realizovány. Vypsané kurzy budou zrealizovány jen v případě naplnění minimálně deseti účastníky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu vzdelavani@modralinka.cz. V případě, že Vám do týdne nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás prosím znovu e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní údaje zde.

Říjen 2018

Vedení týmu v oblasti sociálních služeb
(Cílem kurzu je aktivně a intenzivně předat to nejpodstatnější z disciplíny zvané „vedení týmu“. Prostřednictvím témat, tréninku, výkladů, cvičení, simulačních her, případových studií, reflexe a výměny zkušeností.)

 • Termín: 11.10.2018 - 12.10.2018
 • Cena: 2490,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1047-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: Mgr. Jakub Šindler

Výcvik v internetovém poradenství
(Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Věnuje se zejména základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu.)

 • Termín: 26.10.2018 - 28.10.2018
 • Cena: 3900,-
 • Začátek kurzu: 14 hod.
 • Hodinová dotace: 24 vyuč. hod.
 • Místo konání: Školící středisko Webcom, Tišnovská 137, Brno 614 00
 • Kurz je akreditován: A2017/0465-SP/PC
 • Lektor: Mgr. Bohuslava Horská, Mgr.; Ladislav Ptáček, Dis

Listopad 2018

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům praktické možnosti a nabídnout jim prostředí k nalezení vlastních potenciálů při zvládání obtížných situací, se kterými se v kontaktu s klienty setkávají.)

 • Termín: 6.11.2018 - 8.11.2018
 • Cena: 3900,-
 • Začátek kurzu: 10:00 hod.
 • Hodinová dotace: 25 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1048-PC/SP/PP
 • Lektor: Mgr. Michal Horák; Daniel Kaucký, DiS.

Vedení týmu v organizaci sociálních služeb II
(Kurz volně navazuje na kurz Vedení týmu v oblasti sociálních služeb. Rozvíjí a prohlubuje dovednosti motivace podřízených vedení porad…Nově se věnuje tématům přijímacího pohovoru a systému hodnocení práce.)

 • Termín: 29.11.2018 - 30.11.2018
 • Cena: 2190,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/0493-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: Mgr. Jakub Šindler

Pokyny k přihlásce na kurz/y naleznete zde.

Loga
©2007 - 2018 Modrá linka, z.s.