Vzdělávání Modrá linka

Aktuální kurzy

Otevřené kurzy pro veřejnost.

Databázi kurzů stále aktualizujeme. Kurzy jsou řazeny podle měsíce, ve kterém jsou realizovány. Vypsané kurzy budou zrealizovány jen v případě naplnění minimálně deseti účastníky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu vzdelavani@modralinka.cz. V případě, že Vám do týdne nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás prosím znovu e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní údaje zde.

Září 2016

Jak se připravit na práci se skupinou?
(Cílem kurzu je nabídnout základní vhled do skupinové práce s klienty. Účastníci si budou moci osvojit teoretické poznatky, které pak budou moci v praktické části využít pro modelovou přípravu na skupinovou práci.)

 • Termín: 22.9.2016
 • Místo konání: Modrá linka, z.s. Anenská 10, Brno
 • Lektor: PhDr. Andrea Lásková
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 8 vyuč. hod.
 • Cena: 1090,-
 • Kurz je akreditován: 2015/1045-PC/SP

Říjen 2016

Vedení týmu v oblasti sociálních služeb
(Cílem kurzu je aktivně a intenzivně předat to nejpodstatnější z disciplíny zvané „vedení týmu“. Prostřednictvím témat, tréninku, výkladů, cvičení, simulační her, případových studií, reflexe a výměny zkušeností.)

 • Termín: 13.10.2016 - 14.10.2016
 • Místo konání: Modrá linka, z.s. Anenská 10, Brno
 • Lektor: Mgr. Jakub Šindler
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Cena: 2190,-
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1047-PC/SP/VP/PP

Právní minimum pro pomáhající profese v oblasti občanského, rodinného a trestního práva
(Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky s problematikou občanského, rodinného a trestního práva. Věnuje se tématům, které jsou aktuální a zasahují do našeho každodenního života.)

 • Termín: 17.10.2016
 • Místo konání: Modrá linka, z.s. Anenská 10, Brno
 • Lektor: JUDr. Alena Brožková
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 8 vyuč. hod.
 • Cena: 1090,-
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1049-PC/SP/VP/PP

Listopad 2016

Mediace – způsob řešení konfliktu
(Cílem kurzu je účastníky prakticky i teoreticky seznámit s tématy týkajícími se mediace jejího právního zakotvení, charakteristikou, fázemi mediačního procesu, rolemi mediátora, úskalími mediačního procesu, vytvořením dohody a praktického nácviku mediačního procesu.)

 • Termín: 7.11.2016 - 8.11.2016
 • Místo konání: Modrá linka, z.s. Anenská 10, Brno
 • Lektor: PhDr. Miroslava Nečasová PhD., JUDr. Alena Brožková
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Cena: 2450,-
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/0289-PC/SP/VP/PP

Výcvik v internetovém poradenství
(Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Věnuje se zejména základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu.)

 • Termín: 25.11.2016 - 27.11.2016
 • Lektor: Mgr. Bohuslava Horská, Mgr. Ladislav Ptáček
 • Začátek kurzu: 13 hod.
 • Hodinová dotace: 25 vyuč. hod.
 • Cena: 3900,-
 • Kurz je akreditován: MPSV 2013/0588-PC/SP/VP

Pokyny k přihlásce na kurz/y naleznete zde.

Loga
©2007 - 2016 Modrá linka, o.s. je akreditovaným centrem pro vzdělávání a supervizi - akreditace MPSV, č. 2011/0501-I